Νομοθεσία

 

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547

N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf (667845)

 

 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

nomos 3699.2008.pdf (203,2 kB)

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4452/2017 (ΦΕΚ A 17 - 15-2-2017). Άρθρο 11 Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

NOMOΣ 4452_2017 (15-2-2017) Άρθρο 11.pdf (365010)

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4415 (ΦΕΚ A 159 - 06.09.2016) Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Άρθρο 48 Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

Νόμος 4415_6-9-16.pdf (2056460)

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 (ΦΕΚ21/21-2-2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. (άρθρο 82) 

Νόμος 4368-21-2-2016 άρθρο 82 TE.docx (22969)

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186, Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, Άρθρο 28 - Θέματα Ειδικής Αγωγής FEK_193_17-9-2013_ANADIARTHROSI_DEYTEROVATHMIAS_EKP.pdf (355,7 kB)

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4115, Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις, Άρθρο 39 - Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

nomos_4115(2013).pdf (315,8 kB)


Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Νομοθεσία-συγκεντρωτικά.docx (40462)