Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018 Π.Σ.2017_Ω1ΘΜ4653ΠΣ-ΗΧ1.pdf (374994)

 

 

 

Υποστηρικτικό υλικό δείτε εδώ