Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (ΠΕ25) ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019 Π.Σ. 2018-2019.pdf (497936)

 

 

 

 

Υποστηρικτικό υλικό δείτε εδώ