Έντυπα

 

Αίτηση γονέα: aitisi gonea.doc (26 kB)

 

Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΒΠΠ).docx (17529)

 

Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (Π.Π.Ε.) Νηπιαγωγείου ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προσχολικής.doc (130 kB)

Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (Π.Π.Ε.) Δημοτικού ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α-θμιας.doc (246,5 kB)

Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (Π.Π.Ε.) Γυμνασίου - Λυκείου ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β-θμιας.doc (247 kB)

 

Συμπληρωματικές εκθέσεις

Περιγραφική Έκθεση Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής Μαθητών  ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ.doc (87 kB)

Eρωτηματολόγιο για θέματα Στάσης και Κίνησης των Μαθητών ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ - ερωτηματολόγιο.docx (122 kB)

Κλινική συλλογιστική για καθορισμό στόχων νηπίων   Καθορισμός στόχων Προσχολικής.doc (33,5 kB)

Ερωτηματολόγιο για θέματα Αισθητικοκινητικής ανάπτυξης νηπίων Αισθητικοκινητική Ανάπτυξη Προσχολικής.doc (202 kB)
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

  • Τα συγκεκριμένα έντυπα διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους καθοδήγηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη σύνταξη της  Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) και Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.)
  • Τα παρόντα έντυπα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. δεν αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία, παρά έντυπα ομαδοποίησης θεμάτων και καταγραφής τους.
  • Οτιδήποτε θεωρηθεί ότι δεν αντιστοιχεί στο εξελικτικό επίπεδο του παιδιού δεν συμπληρώνεται.