Συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό

 

Όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό το Κ.Ε.Σ.Υ. υλοποιεί προγράμματα που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/τριες σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους. Ειδικότερα, μέσω των προγραμμάτων συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες:

α) να αποκτήσουν σφαιρική γνώση των ενδιαφερόντων τους, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και των λοιπών παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν τις επαγγελματικές τους αποφάσεις,

β) να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας καθώς και τις ανάλογες γνώσεις αναζήτησης και αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών,

γ) να διερευνήσουν τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους διεξόδους και να λάβουν αποφάσεις για την πορεία τους,

δ) να υποστηριχθούν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

ε) να καταρτίσουν ατομικά σχέδια δράσης για την μετέπειτα εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ζωή.


Πιο συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό αφορά:

α) στους/στις μαθητές/τριες, καθώς και στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους: - σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας, - σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, την υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και την εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου/ης μαθητή/τριας,

β) στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Στις περιπτώσεις που το προς αξιολόγηση αίτημα αφορά ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, η αξιολόγηση παίρνει τη μορφή «προσωπικής συνέντευξης» μεταξύ του/της εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και του/της μαθητή/τριας. Εάν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών/τριων, δύναται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και άλλα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.. Μετά το τέλος της συνέντευξης, καταγράφονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και τίθενται οι στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας για τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 και των αποφοίτων –υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο enimerosi_mathiton_tis_teleytaias_taxis_gel_sholikoy_etoys_2018-2019_65ath4653ps-85y.pdf (442,1 kB)

 

Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για πρόσφατες αλλαγές νομοθεσίας σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε Εσπερινά ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ και των προϋποθέσεων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των διακριθέντων αθλητών  https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/enimerosis-gia-esperinoys-kai-athlites-n4589-2019.pdf

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/_sholi_dokimon_limenofylakon.pdf

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/epistimonika_pedia_2.pdf

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2019.

 

-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2019.
-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη νέα διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄).

 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/aitisi_0.doc