Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Κ.Ε.Σ.Υ. Κοζάνης
Μακρυγιάννη 22
50132 Κοζάνη

Τηλέφωνο: 2461036145

fax: 2461028751

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείo:  gkdaykoz@kday.koz.sch.gr