Στελέχωση του Κ.Ε.Σ.Υ.

 

Προσωπικό που υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κοζάνης

Στο Κ.Ε.Σ.Υ. Κοζάνης υπη­ρετεί το εξής Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό:

  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό
  • Ψυχολόγοι
  • Κοινωνικοί Λειτουργοί
  • Λογοθεραπεύτρια
  • Φυσικοθεραπεύτρια
  • Εργοθεραπευτής
  • Διοικητικός Υπάλληλος