Έντυπα

 

 

Συμπληρωματικά έντυπα:

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

  • Τα συγκεκριμένα έντυπα διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους καθοδήγηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη σύνταξη της  Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (Π.Π.Ε.) και Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης (Β.Π.Π.)
  • Τα παρόντα έντυπα Π.Π.Ε. και Β.Π.Π. δεν αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία, παρά έντυπα ομαδοποίησης θεμάτων και καταγραφής τους.
  • Οτιδήποτε θεωρηθεί ότι δεν αντιστοιχεί στο εξελικτικό επίπεδο του παιδιού δεν συμπληρώνεται.